Als de dysfagiepatiënt zich (nog) niet kan aanpassen aan zijn slikstoornis, moet de voeding worden aangepast. In het kort komt het hier op neer:

Voeding consequent moeten aanpassen heeft consequenties voor voedselkeuze en -bereiding. Om patiënten en mantelzorgers daarbij te helpen is de website moeilijkslikken.nl beschikbaar, met o.a. kookboeken en folders voor 'moeilijke slikkers'.

IDDSI

In 2012 startte een internationaal initiatief om 'dysfagiediëten' te standaardiseren, het International Dysphagia Diet Standardisation Initiative (IDDSI).

In 2015 dit raamwerk gepubliceerd van 8 consistentieniveaus, ieder met een eigen cijfer en kleur.

Het IDDSI-raamwerk is in twee documenten beschreven: de beschrijvingen van de consistentieniveaus en de testmethoden.
inmiddels zijn daar ook Nederlands-Vlaamse vertalingen van gemaakt door Nederlandse en Vlaamse logopedisten, o.l.v. Hanneke Kalf (logopedist in NIjmegen) en Jan Vanderwegen (kno-arts in Brussel).
De twee documenten met daarin ook de Nederlandse termen van de 8 consistenties zijn nog concept en voor iedereen open voor commentaar: https://iddsi.org/translations

 

U bevindt zich hier: Start Behandeling Aangepaste voedingsconsistentie