Met oppervlakte-emg-electroden op de huid kan de activiteit van spieren die dicht onder de huid liggen worden geregistreerd en gevisualiseerd. Voor het slikken zijn de mondbodemspieren het beste te registreren en de visualisatie daarvan op een scherm kan gebruikt worden als biofeedback aan de patiënt. Het langer aanspannen van de mondbodemspieren (Mendelsohn manoeuvre) is een sliktechniek om de hyolaryngeale heffing te verlengen en daarmee de sluiting van de luchtweg en de opening van de slokdarm. Biofeedback met electroden op de mondbodem kan patiënten helpen om deze techniek onder de knie te krijgen en het slikken intensiever te trainen.

Met neuromusculaire electrostimulatie (NMES) kan spieractiviteit electrisch worden gestimuleerd. Electrostimulatie op de mondbodem- en hyolaryngeale spieren kan om de patiënt ondersteunen om spieren aan te spannen en het slikken tijdelijk (terwijl de stimulatie aan is = functionele electrostimulatie) of blijvend (na revalidatie van het slikken = therapeutische electrostimulatie) te verbeteren.
Studies laten zowel positieve als negatieve resultaten zien. Electrostimulatie heeft bewezen géén meerwaarde in de dysfagiebehandeling van parkinsonpatiënten (Baijens et al., 2003).
Klik hier voor een (free access) overzicht van de mogelijkheden en evidentie tot nu toe.
 

  

Klik hier voor het therapieboek 'The use of EMG biofeedback and electrostimulation in the treatment of dysphagia' (Bogaardt, 2007).

Klink op de links om te lezen wat de multidisciplinaire richtlijn Orofaryngeale dysfagie over biofeedback en NMES aanbeveelt.

 

U bevindt zich hier: Start Behandeling Biofeedback en electrostimulatie