De ernst van een slikstoornis en de gevolgen daarvan kan worden weergegeven op een ernstschaal, zowel op stoornis- als activiteiten- en participatieniveau.

Een voorbeeld van een schaal op stoornisniveau is de dysfagieschaal van de AUS-TOM (Skeat & Perry, 2005):

0 = Zeer ernstige dysfagie / afagie (slikken is afwezig of mogelijk, geen functionele slikbewegingen van mond- of farynxspieren).
1 = Ernstige dysfagie (slikken is mogelijk, maar inconsistent, erg vertraagd en ernstig afwijkend; ernstige orale of faryngeale afwijkingen en geen boluscontrole).
2 = Matig tot ernstige dysfagie (slikken is traag, afwijkend of inconsistent, met matig ernstige orale of faryngeale afwijkingen en slechte boluscontrole).
3 = Matig ernstige dysfagie (slikken is consistent, maar traag of abnormaal, met matige orale of faryngeale afwijkingen en beperkte boluscontrole, bijv. residu).
4 = Geringe dysfagie (slikken is consistent, met voldoende timing en coördinatie en lichte orale of faryngeale afwijkingen en licht beperkte boluscontrole, bijv. gering residu).
5 = Geen dysfagie (consistent en normaal slikken met volledige boluscontrole).
(niet-gevalideerde vertaling)

Een voorbeeld van een ernstschaal op activiteitenniveau is de FOIS (functionale orale intakeschaal) van Crary et al. (2005), die is ontwikkeld en gevalideerd voor CVA-patiënten, maar inmiddels voor allerlei patiëntengroepen wordt gebruikt.

1. Niets per os.
2. Volledige sondevoeding met minimale intake van vocht of voeding.
3. Sondevoeding met consistente intake van vocht of voeding.
4. Volledige orale intake van één consistentie.
5. Volledige orale intake van verschillende consistenties, maar met behulp van speciale bereiding of compensaties.
6. Volledige orale intake van verschillende consistenties, met weglaten van bepaald(e) vocht of voeding.
7. Normale orale intake.
(niet-gevalideerde vertaling)

Een voorbeeld van een schaal op participatieniveau is de 'Eating in public' subscaal van Performance Status Scale for Head and Neck Cancer Patients (PSS-HN) van List et al. 2005:

0 = Kan uitsluitend alleen (ongestoord) eten.
1 = Eet uitsluitend thuis en in gezelschap van vertrouwde mensen.
2 = Eet uitsluitend in gezelschap van vertrouwde mensen en op vertrouwde plaatsen.
3 = Geen beperking van plaats, maar houdt in gezelschap rekening met voedselkeuze (voedsel dat makkelijk weg te slikken is, kans op verslikken of knoeien minimaal).
4 = Geen beperking van plaats, voedsel of gezelschap; uit-eten gaan is geen probleem.
(niet-gevalideerde vertaling)

 

U bevindt zich hier: Start Diagnostiek Ernstschalen