Gestandaardiseerde en gevalideerde vragenlijsten worden gebruikt als ondersteuning in de anamnese en als patiënt-gerelateerde uitkomstmaten in wetenschappelijk onderzoek. Er bestaan diverse gevalideerde dysfagievragenlijsten.

SWAL-QOL
De SWAL-QOL is een van de eerste algemene gevalideerde dysfagievragenlijsten (McHorney et al., 2002).
Daarna zijn diverse vertalingen gemaakt en gevalideerd, waaronder twee Nederlandse (Bogaardt et al, 2009Rinkel et al., 2009) en een Vlaamse versie (Vanderwegen et al., 2013) en een Nederlandstalige interviewversie voor patiënten die door communicatieve of cognitieve stoornissen de vragenlijst niet zelfstandig kunnen invullen (Lemmens et al., 2013). Klik hier voor de Nederlandse versie van Bogaardt et al.

MDADI (M.D. Anderson Dysphagia Inventory)
Deze vragenlijst is ontwikkeld en gevalideerd voor patiënten met dysfagie als gevolg van (behandeling van) een hoofd-halstumor door Chen et al., (2001). Klik hier voor een Nederlandse versie.
Een iets andere Nederlandstalige vertaling is gevalideerd door Speyer et al., 2011.

ROMP (Radboud Oral Motor inventory for Parkinson's disease)
Een in Nederland ontwikkelde en gevalideerde vragenlijst voor parkinsonpatiënten (Kalf et al., 2011; zie ook het Nederlandse artikel . De vragenlijst bestaat uit drie domeinen: spreken, slikken, speekselverlies. Klik hier voor de volledige vragenlijst.

DHI (Dysphagia Handicap Index)
De DHI is een algemene vragenlijst, gepubliceerd in 2012 (Silbergleit et al. 2012).
Een Nederlandstalige versie is gevalideerd door Speyer et al., 2011.

 

U bevindt zich hier: Start Diagnostiek Vragenlijsten